Community Art Babant

DevelopmentDevelopment
Front-endFront-end
OntwerpOntwerp

Community art geeft een nieuwe kijk op de wereld. Goede kunst(beoefening) inspireert, verrijkt levena en heeft ook veel positieve maatschappelijke effecten. Daarom is kunst steeds vaker een middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Zoals het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en het vergroten van de kwaliteit van leven onder kwetsbare burgers. Community art kent verschillende werkgebieden: wijk, zorg, school, vluchtelingen, etc. Het doel is eenvoudig: met een kunstenaar als procesbegeleider wordt in co-creatie met zoveel mogelijk belanghebbenden creatieve kracht ingezet om de leefbaarheid te verbeteren.

Bekijk de website